Oziọma ọdịnanị

0
882

ỌGỊNỊ bụ ọdịnanị?

Ọdịnanị bụ usoro obodo niine dị na ụwa si a gọ mmụọ. ( Ị gọ mmụọ bụkwanụ i kpọkù Mmuọ. Chukwu bụ mmụọ, Ndị-ichie, maọbụ Ndịmbụ na Ndịegede bụkwa mmụọ. Chi mmadụ na Onyeụwa bụkwazi mmụọ). Mgbe onye ọbụla na akpọkù mmụọ ọ bụla, anyị na sị na:

“Ọ na-agọ mmụọ.

Ọzọ, Ọdịnanị bụkwa mmadụ ị mara na ihe niile Chukwu kerè na Ụwa a, dịka Mmiri, Ikuku, Ana maọbụ Ọkụ nwere ndụ n’ime ha, ma nwekwaa usoro dị iche iche ihe nine ahụ na mmadụ si enwé mmekọrịka.

Osisi Chukwu kere dị ndụ, mmiri dị ndụ, ikuku dị ndụ, Ala dikwa ndụ. Obodo niile dị n’ụwa, nwere etu ha na ihe ndị a Chukwu ji chọọ ụwa mma si mmekọrịka, ka ha nwee ike ịsachata ike dịgasị n’ime ha, ma werekwa ike ndị ahụ dozie obodo ha. Ya mere ndị Gboo jiri sị “Nkụ dị mba, na e ghere mbà nri”.

Ọdịkwà mkpà ka anyị ghọta na n’ime Ọdịnanị Igbo, Chukwu Okike na CHI mmadụ bụ Mmụọ ndị kachasị mmụọ nine ike. Ya kpatarà ndị Gboo ji kwuo sị: “Onye buru Chi ya Ụzọ, Ọ gbagbuo onwe ya n’ọsọ”.

Nke kachasị mkpà bụ na OGU NA. ỌFỌ bu isi mbido na ngwụcha Ọdịnanị. Ogu na Ọfọ bụ ụkwa abụọ Ọdịnanị ji kwụrụ. Onye ọ bụla na-eme ọdịnanị ga e jiriri ogu na ọfọ n’ihe niile ọ na-eme.

Ogu na Ọfọ bụ mmadu ị kwụrụ na Eziokwu mgbenile. Ya mere anyị ji asị: “Nwa mmụọ e megbuna nwa mmadụ, nwa mmadụ e megbuna nwa mmụọ”.

GUO:  Ozioma Odinani: Nchekwa omenala Igbo bụ ọrụ dịịrị ọbaakwụkwọ ọha

 

Bụdike Ụgbaja

(Oziọma Ọdịnanị)

AHAPỤ A ZARA

Please enter your comment!
Please enter your name here